Resurser inom nordisk hälsoberedskap

Genom det nordiska hälsoberedskapsavtalet kommer de nordiska länderna så långt det är möjligt att ge varandra assistans vid allvarliga händelser.

Tllgången på resurser ser olika ut i de nordiska länderna.

  Danmark Finland Island Norge Sverige
Ambulanser Ja Ja Ja Ja Ja
Ambulanshelikoptrar Ja Ja Ja Ja Ja
Ambulansflygplan Nej Ja Ja Ja Ja
Sjuktransporter till sjöss Nej Ja Nej Ja (Ja i annan regi)
Saneringsanläggning
stationär
Ja Ja Ja Ja Ja
Saneringsanläggning
mobil
Ja Ja Ja Ja Ja
Specifika resurser Ja Ja Ja Ja Ja
Logga in

För att få tillgång till den inloggningsskyddade delen av webbplatsen behöver du användarnamn och lösenord.

Kontakt Åsa-Britt Edoff, Socialstyrelsen, +46 (0)75 247 31 81.

Nordred

Nordred är ett nordiskt samarbete inom räddningstjänsten. Nordreds syfte är att på olika sätt främja samverkan inom räddningstjänsten mellan medlemsländerna.

www.nordred.org