Till innehåll på sidan

Denna webbplats är resultatet av det samarbete som det Nordiska hälsoberedskapsavtalet från år 2002 givit upphov till.

Webbplatsen uppdateras regelbundet och respektive land svarar för innehållet i sin del. Socialstyrelsen i Sverige har det övergripande ansvaret för webbplatsen.

Logga in

För att få tillgång till den inloggningsskyddade delen av webbplatsen behöver du användarnamn och lösenord.

Kontakt Åsa-Britt Edoff, Socialstyrelsen, +46 (0)75 247 31 81.

Nordred

Nordred är ett nordiskt samarbete inom räddningstjänsten. Nordreds syfte är att på olika sätt främja samverkan inom räddningstjänsten mellan medlemsländerna.

www.nordred.org